k navigaci

Aktuality metody RIPRAN™

  • 26. září 2019 se v Brně uskutečnilo další Setkání uživatelů metody RIPRAN™.
  • 7. února 2019 se v Brně uskutečnil workshop Setkání uživatelů metody RIPRAN™.
  • Doc. B. Lacko, autor metody RIPRAN™, byl mezinárodní organizací FERMA rizikových manažerů jmenován finalistou v excelentní kategorii FERMA AWARD 2016.
  • U příležitosti 15. výročí vzniku metody RIPRAN™ převedl autor metody ochrannou známku na organizaci ACSA, která od roku 2016 provozuje stránky www.ripran.eu pro podporu metody a pracovníci ACSA se budou podílet na dalším vývoji metody RIPRAN™.
  • Aktuální verze metody RIPRAN™ nese označení „verze č. 3 z ledna 2009“.

RIPRAN™ je ochranná známka, registrovaná autorem v Úřadu průmyslového vlastnictví Praha pod reg. 283536.