k navigaci

Proč používat metodu RIPRAN

Metoda RIPRAN™ (RIsk PRoject ANalysis) slouží k podpoře systematického provádění analýzy rizik systémovým způsobem tak, aby analýza rizik byla realizována kvalitně a dosáhlo se efektivního výsledku v rámci řízení rizik projektů v dostupném čase, případně i v jiných firemních procesech.

Metodu lze nasadit v několika variantách ovlivňujících přesnost a čas potřebný na její realizaci.