k navigaci

Možné kontakty

Mailové schránky:

info@ripran.cz - Pro zaslání všeobecného dotazu k metodě, vzkazu nebo
  připomínky
workshop@ripran.cz - Použít, pokud je vypsaný nějaký workshop k metodě
– viz Akce
Poštovní adresa:

Doc. B. Lacko, Oulehla 491, 679 71 LYSICE

Telefon:

541 142 206 - během dne (nenechávejte žádný vzkaz v hlasové schránce!)
516 472 459 - od 18 do 21 hodiny (nenechávejte žádný vzkaz v hlasové schránce!)