k navigaci

Licencované používání metody RIPRAN™

Informace o metodě RIPRAN™
Metoda RIPRAN (RIsk PRoject ANalysis) je určena zejména pro analýzu projektových rizik. Autorem metody je B.Lacko. Metoda vznikla původně pro analýzu rizik automatizačních projektů v rámci výzkumného záměru na VUT v Brně. Praxe ukázala, že po určitých úpravách je metodu možno aplikovat pro analýzu rizik širokého spektra různých projektů a v určitých případech i pro analýzu jiných druhů rizik než jsou projektová rizika. RIPRAN™ je ochranná známka, registrovaná autorem v Úřadu průmyslového vlastnictví Praha pod reg. 283536.

Souhlas s používáním metody
Organizace nebo jednotlivci mohou použít bezplatně metody RIPRAN™ a tohoto materiálu, pro analýzu rizik svých konkrétních projektů nebo pro firemní postupy, které se týkají řízení vlastních rizik, pokud uvedou na začátku textu svého dokumentu o analýze rizik výše prezentovaný odstavec „Informace o metodě RIPRAN™“, identifikující metodu RIPRAN™, a v seznamu použité literatury odkaz na tuto publikaci nebo na jinou publikaci autora (viz např. www.ripran.cz a odstavec „Články“).

Pokud firma nebo osoba chce využít metodu RIPRAN™ komerčně jako předmět vzdělávání nebo poradenství, musí se zdarma zaregistrovat prostřednictvím autora jako „Uživatel metody“ (viz www.ripran.cz odstavec „Přehled uživatelů metody“).

Upozornění
Uživatelé sami zodpovídají za správné použití metody, jakož i za dosažené výsledky při analýze a snižování rizika u konkrétních projektů.