k navigaci

Licencované používání metody RIPRAN™

Informace o metodě RIPRAN™
Metoda RIPRAN™ (RIsk PRoject ANalysis) je určena zejména pro analýzu projektových rizik. Autorem metody je Branislav Lacko. Metoda vznikla původně pro analýzu rizik automatizačních projektů. Praxe ukázala, že metodu je možno aplikovat pro analýzu rizik širokého spektra různých projektů a v určitých případech i pro analýzu jiných druhů rizik, než jsou projektová rizika. RIPRAN™ je ochranná známka, registrovaná Úřadem průmyslového vlastnictví Praha pod registračním čislem 283536.

Souhlas s používáním metody
Organizace nebo jednotlivci mohou použít bezplatně metody RIPRAN™ a informací z těchto www stránek, pro analýzu rizik svých konkrétních projektů nebo pro firemní postupy, které se týkají řízení firemních rizik, pokud uvedou na začátku textu svého dokumentu o analýze rizik výše prezentovaný odstavec „Informace o metodě RIPRAN™“, identifikující použitou metodu, a v seznamu použité literatury odkaz na tyto stránky nebo na jinou publikaci o metodě (viz např. „Články“).

Pokud firma nebo osoba chce využít metodu RIPRAN™ komerčně jako předmět vzdělávání nebo poradenství, musí se zdarma přihlásit mezi registrované uživatele této metody (viz „Přehled uživatelů metody“).

Upozornění
Uživatelé sami zodpovídají za správné použití metody, jakož i za dosažené výsledky při analýze a snižování rizika u konkrétních projektů.