k navigaci

Akce o metodě RIPRAN™

Protože problematika řízení projektových rizik je u nás zatím poměrně nová, je obtížné organizovat samostatnou konferenci, seminář nebo kurz o problematice rizik obecně, natož o metodě RIPRAN™ samostatně. Zájemce může najít některé akce, které se týkají metody RIPRAN™ na www stránkách Společnosti pro projektové řízení (viz www.ipma.cz), která pořádá semináře a konference, zahrnující problematiku řízení projektových rizik, nebo na stránkách vzdělávacích firem, které jsou uživateli metody RIPRAN™ (viz odrážku „Přehled uživatelů metody“ z hlavní nabídky těchto stránek).

Firmy a instituce, které by měly zájmem o uspořádání kurzu pro své zaměstnance nebo zákazníky, mohou se obrátit přímo na autora, mailem nebo dopisem, a dohodnout si s ním uspořádání kurzu s přesně vymezeným obsahem, rozsahem, termínem i místa konání kurzu.

Jakmile se rozroste počet významných uživatelů metody RIPRAN™, bude možno pořádat pravidelná setkání uživatelů metody spojená s odbornými semináři.

RIPRAN™ je ochranná známka, registrovaná autorem v Úřadu průmyslového vlastnictví Praha pod reg. 283536.