k navigaci

Setkání uživatelů metody RIPRAN™

Workshop Setkání uživatelů metody RIPRAN™ se uskutečnil 7. února 2019 v Brně.

Účastníci workshopu se dozvěděli, jak využívat hledisko aktiv v metodě RIPRAN™. Poslechli si případovou studii aplikace metody na příkladu úspěšného reálného projektu z praxe. Diskutovali o založení pracovní platformy uživatelů metody RIPRAN™ a možnostech pravidelného setkávání za účelem vzájemné výměny zkušeností.

Účastníci také obdrželi metodickou pomůcku pro snadnější pochopení i aplikaci metody RIPRAN™.