k navigaci

Přehled uživatelů metody RIPRAN™

Význační firemní uživatelé metody RIPRAN™:
SHINE Consulting s.r.o. - www.shine.cz
TIMING - www.timing.cz
iMAGIC s.r.o. - www.imagic.cz
ACSA-Akademické centrum studentských aktivit - www.acsa.cz
ProRust-Agentura pro rozvoj a růst - www.prorust.cz
PARTNERSTVÍ ops, - www.partnerstvi-ops.cz
PM Consulting s.r.o. - www.pmconsulting.cz
LBMS, s.r.o. - www.lbms.cz
GARANT PARTNER PLUS s.r.o. - www.garantpp.sk
Samel.EdU s.r.o. - www.samel.eu
Icontio - www.icontio.com
Zuzana Ježková - zuzanajezkova.cz
Institut psychologických služeb - www.beepm.cz
KSW System s. r. o. - www.ksw.cz
Národní zemědělské muzeum, s. p. o. - www.nzm.cz

Registrovaní uživatelé metody RIPRAN™:

 • doc. Ing. Branislav Lacko
 • Ing. Jaroslav Švec
 • Ing. Pavla Žáková
 • Ing. Sabina Hladíková
 • Ing. Zuzana Svobodová
 • Ing. et Ing. Petr Jarchovský, MBA
 • Mgr. Zuzana Kunová

Metoda je zařazena do výuky na následujících vysokých školách:

 • České vysoké učení technické v Praze
  - Fakulta elektrotechnická, Katedra telekomunikační techniky
 • Česká zemědělská univerzita v Praze
  - Provozně ekonomická fakulta, Katedra systémového inženýrství
 • Janáčkova akademie múzických umění v Brně
 • Mendelova univerzita v Brně
  - Provozně ekonomická fakulta
  - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
 • Univerzita obrany
 • Univerzita Palackého v Olomouci
  - Filozofická fakulta, Katedra aplikované ekonomie a Katedra psychologie
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  - Fakulta managementu a ekonomiky
 • Vysoké učení technické v Brně
  - Fakulta strojního inženýrství
  - Fakulta podnikatelská
  - Fakulta informačních technologií, Ústav informačních systémů
  - Institut celoživotního vzdělávání
  - Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví
 • Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s.
 • Vysoká škola polytechnická Jihlava

Používáte metodu RIPRAN™ i Vy ve firmě nebo jako soukromá osoba? Přihlašte se zdarma jako registrovaný uživatel metody.