k navigaci

Setkání uživatelů metody RIPRAN™

Daší z workshopů Setkání uživatelů metody RIPRAN™ se uskutečnil 26. září 2019 v Brně.

Na začátek worhshopu byly předneseny dvě případové studie řízení rizik na reálných projektech

V druhé části workshopu si účastnící prakticky vyzkoušeli aplikaci metody RIPRAN™.

Zájemci měli možnost se stát registrovanými uživateli metody RIPRAN™ a po registraci obdrželi příslušný certifikát uživatele metody.

Závěrečná diskuze byla velmi příznivě všemi hodnocena. Byla velmi zajímavá a diskutující se při ní vzájemně doplňovali a problematiku rizik, podle svých zkušeností, si upřesňovali.