k navigaci
3.2 Identifikace rizika

Cíl: Nalezení hrozeb a scénářů

Vstupy:
- Popis projektu
- Historická data o minulých projektech
( Post Implementation Analysis, Trouble List)
- Prognózy možných vnějších vlivů
- Prognózy možných vnitřních vlivů
- Zkušenosti

Výstup: Seznam dvojic hrozba – scénář s případnými komentáři. doplněný případně o seznam rizikových faktorů

Činnosti podporující jakost:
- Test platnosti a kompletnosti vstupních podkladů
- Test kompletnosti a kompetentnosti týmu
- Test aktuálnosti prognostických podkladů
- Test úplnosti výstupního seznamu dvojic

Vlastní činnosti:
Nejprve je potřeba zkontrolovat, zda předaný popis projektu je platný a kompletní. Podobný test je potřeba provést pro další dodané vstupní podklady.
Tým by měl prověřit, zda na pracovní poradě jsou všichni, kteří byli vybráni pro úspěšné provedení identifikace rizika projektu. Všichni přítomní by měli projít školením o projektovém riziku, aby byli platnými účastníky porady a stali se kompetentními pro identifikaci rizika.
Poté tým může zahájit vlastní sestavování výstupního seznamu, který je nejlépe prezentovat jako tabulku, kterou např. vypisujeme v počítači programem MS WORD, kde přidáváme postupně další řádky:

Poř. ČísloHrozbaScénářPoznámky
    
    
Hrozba je projev konkrétního nebezpečí (např. uhodí blesk).
Scénář je děj, který je způsobem hrozbou. Hrozba je příčinou scénáře (např. uhodí blesk a způsobí požár).
Mezi hrozbou a scénářem je vztah příčina –důsledek.

Řádky do tabulky navrhují jednotliví členové a po diskusi se schválený text hrozby a text scénáře vepíše do tabulky.

Kompletní text řádku můžeme získat buď tak, že hledáme odpověď na otázku:
Co se může přihodit v projektu nepříznivého, když ...?.
Tedy postup, kdy k hrozbě hledáme možné následky:

HROZBA ⇒ SCÉNÁŘ.

Můžeme však také postupovat opačně a získat kompletní text řádku odpovědí na otázku:

Co může být příčinou, že to a to nepříznivého v projektu nastane?

Tedy postup, kdy ke scénáři hledáme jeho příčinu:

SCÉNÁŘ ⇒ HROZBA

Nesmíme zapomenout prověřit, zda jsme k určité hrozbě přiřadili všechny významné scénáře. Jako pomůcky můžeme použít stromy rizik (Risk Trees). Např.
Místo dvojice hrozba –scénář můžeme zapsat do sloupce „Hrozba“ text, který definuje rizikový faktor, což je určitá porovnatelná resp. měřitelná skutečnost, která nebezpečně ohrožuje projekt. V řadě případů soft projektů nelze dost přesně určit hrozbu a popsat scénář, ale nebezpečí je vyjádřeno právě rizikovým faktorem (např. počet nových programátorů ve vývojovém týmu je 50%, počet modifikovaných modulů je 30%, počet požadavků na IS převyšuje hodnotu 154, délka projektu přesahuje 34,5 roku, pod.). V takovém případě do sloupce „Scénář“ nepíšeme nic.

Pokud se domníváme, že je seznam hotov, provedeme jeho kontrolu (ověření) na úplnost.
Často se kontrola seznamu předá jiné, skupině, která kontrolu provede.
Prověřený seznam potvrdíme a fixujeme jako platný dokument o výsledku procesu provedení identifikace rizika.

předchozí strana další strana